Skip links

ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

 

ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach i wykorzystują na lek-cjach umiejętności i kompetencje związane z najnowocześniejszymi technologiami.

Dzięki realizacji projektu „Zaprogramuj przyszłość” finansowanego ze środków Unii Euro-pejskiej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 od najmłodszych lat uczą się w atrakcyjny sposób podstaw programowania i rozwijają w praktyce umiejętności cyfrowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content