Skip links
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19

mgr Anna Świderska
Dyżur:
poniedziałek 14:00 – 15:00

WICEDYREKTOR
Przedszkole 186

mgr Natalia Mikołajczyk
Dyżur:
wtorek 14:00 – 15:30

WICEDYREKTOR
Szkoła Podstawowa nr 50

mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski
Dyżur:
Poniedziałek 13:30 – 14:30

Dyżury – Godziny Dostępności Nauczycieli:
DYŻURY – Godziny Dostępności Nauczycieli

 

 

KLASY I
Klasa 1a integracyjna
sala 13

wychowawca:
mgr Luiza Cykowiak

drugi wychowawca:
mgr Anna Wawrowska

Klasa 1b sportowa
sala 25

wychowawca:
mgr Katarzyna Łukowska

drugi wychowawca:
mgr Dorota Matus-Jankowiak

Klasa 1c ogólna
sala 26

wychowawca:
mgr Joanna Ostrowska

drugi wychowawca:
mgr Daria Osztynowicz

KLASY II
Klasa 2a ogólna
sala 15

wychowawca:
mgr Aneta Pawlak

drugi wychowawca:
mgr Paulina Hyżyk

Klasa 2b sportowa
sala 6e

wychowawca:
mgr Justyna Wieczorek

drugi wychowawca:
mgr Damian Wrzesiński

KLASY III
Klasa 3a ogólna
sala 7e

wychowawca:
mgr Małgorzata Sionek

drugi wychowawca:
mgr Anna Wieja

Klasa 3b sportowa
sala 4e

wychowawca:
mgr Romana Bączyk

drugi wychowawca:
mgr Sylwia Obst

Klasa 4a integracyjna
sala 119

wychowawca:
mgr Beata Sokół

drugi wychowawca:
mgr Jolanta Melniczak

Klasa 4b sportowa
sala 213

wychowawca:
mgr Marta Sokołowska

drugi wychowawca:
mgr Anna Gosztyła

Klasa 5a integracyjna
sala 210

wychowawca:
mgr Iwona Muc-Konieczna

drugi wychowawca:
mgr Ewa Lewandowska-Dera

Klasa 5b sportowa
sala 225

wychowawca:
mgr Małgorzata Szymańska

drugi wychowawca:
mgr Adrianna Janiak

Klasa 6a integracyjna
sala 107

wychowawca:
mgr Monika Derda

drugi wychowawca:
mgr Barbara Leonkowska

Klasa 6b ogólna
sala 105

wychowawca:
mgr Aneta Gramza

drugi wychowawca:
mgr Joanna Dziwańska

Klasa 6c sportowa
sala 222

wychowawca:
mgr Agnieszka Melewska

drugi wychowawca:
mgr Łukasz Siwecki

Klasa 7a integracyjna
sala 209

wychowawca:
mgr Joanna Bodo-Krupa

drugi wychowawca:
mgr Joanna Skorupska

Klasa 8a integracyjna
sala 109

wychowawca:
mgr Marta Zołoteńko-Bekalarek

drugi wychowawca:
mgr Elżbieta Kaiser

Klasa 8b integracyjna
sala 110

wychowawca:
mgr Natalia Wojciechowska

drugi wychowawca:
mgr Zbigniew Ruczaj

Klasa 8c ogólna
sala 106

wychowawca:
mgr Monika Krajewska

drugi wychowawca:
mgr Robert Dutkiewicz

WYKAZ NAUCZYCIELI
Język polski:

mgr Elżbieta Kaiser
mgr Barbara Leonkowska
Aleksandra Prusak
mgr Anna Świderska
mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski

Język angielski:

mgr Aneta Gramza
mgr Ewa Lewandowska-Dera
mgr Małgorzata Szymańska
mgr Anna Wieja

Język hiszpański:

mgr Daria Osztynowicz

Historia, WOS:

mgr Barbara Leonkowska
mgr Zbigniew Ruczaj

Matematyka:

mgr Adrianna Janiak
mgr Monika Krajewska

mgr Agnieszka Leśniewicz
mgr Joanna Nowicka

Przyroda:

mgr Agnieszka Melewska

Biologia:

mgr Agnieszka Melewska
mgr Beata Sokół

Geografia:

mgr Sabina Buziuk-Klimaszyk
mgr Agnieszka Melewska

Chemia:

mgr Marta Sokołowska

Fizyka:

mgr Marta Sokołowska

Informatyka:

mgr Monika Krajewska
mgr Marta Sokołowska

Technika:

mgr Jolanta Melniczak

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Robert Dutkiewicz

Muzyka:

mgr Monika Derda

Plastyka:

mgr Iwona Muc-Konieczna

Religia:

mgr Joanna Dziwańska
mgr Paulina Hyżyk
ks. mgr Rafał Walid

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Monika Derda

Wychowanie fizyczne/treningi:

mgr Dagmara Ciarka
mgr Robert Dutkiewicz
mgr Anna Gosztyła
mgr Dorota Matus
mgr Sylwia Obst
mgr Łukasz Siwecki
mgr Damian Wrzesiński

Nauczyciele wspomagający:

mgr Joanna Bodo-Krupa
mgr Monika Derda
mgr Agnieszka Melewska
mgr Iwona Muc-Konieczna
mgr Joanna Skorupska

mgr Beata Sokół
mgr Marta Zołoteńko-Bekalarek
mgr Anna Wawrowska
mgr Anna Wieja

Rewalidacja:

mgr Joanna Bodo-Krupa
mgr Alicja Bogaczyk
mgr Agnieszka Melewska
mgr Jolanta Melniczak
mgr Joanna Skorupska
mgr Natalia Wojciechowska
mgr Marta Zołoteńko-Bekalarek

Rewalidacja – Usprawnianie Ruchowe:

mgr Natalia Wojciechowska
mgr Jolanta Melniczak

Rewalidacja – Logopedia:

mgr Agnieszka Melewska
mgr Joanna Skorupska

Biblioteka:

mgr Anna Kuźniak

Świetlica szkolna:

mgr Romana Bączyk
mgr Robert Dutkiewicz
mgr Anna Godziszewska
mgr Anna Gosztyła

mgr Joanna Ostrowska
mgr Małgorzata Sionek
mgr Anna Skarżyńska

mgr Dorota Śliwińska

DYŻURY DLA RODZICÓW
PSYCHOLOG

mgr Anna Maria Marciniak
Dyżur:
wtorek 8:00 – 9:00

PEDAGOG

mgr Joanna Lipska
Dyżur:
poniedziałek 8:00 – 9:00

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Małgorzata Szymańska
dyżur:
czwartek 13:45 – 14:45

mgr Joanna Ostrowska
dyżur:
poniedziałek 12:30 – 13:30

Skip to content