Skip links

Przedszkole nr 186 „Mieszkańcy Łąki”

Nasza placówka jest duża i przestronna , zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki dające poczucie akceptacji i bezpieczeństwa – to bardzo ważne w wieku przedszkolnym.

Praca wychowawcza naszego przedszkola oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania przedszkolnego i Programie edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” autorstwa: M.Kwaśniewska WiesławaŻaba-Żabińska.
Szczególną uwagę przywiązujemy do działań na rzecz promocji zdrowia. Przedszkole realizuje udział w Projekcie MEN „Przedszkole Promujące Zdrowie”.

W codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej w każdej grupie wiekowej realizowana jest tematyka prozdrowotna i proekologiczna dostosowana do wieku i możliwości dzieci. Wśród naszych podopiecznych i ich rodziców rozbudzamy zamiłowania do rozwijania sprawności ruchowej i aktywnego wypoczynku. Organizujemy festyny rodzinne, liczne wycieczki, wyjazdy integracyjne i spotkania propagujące zdrowy styl życia.

Stosujemy różnorodne metody wspierające rozwój dzieci: gimnastykę wg P. Dennisona, R. Labana, W. Sherborne, C. Orffa, odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak, wspieramy się propozycjami pracy z dzieckiem wg M. Bogdanowicz.

Ważne w naszej edukacji jest wychowanie przez kontakt ze sztuką: edukacja teatralna, lekcje muzealne, lekcje biblioteczne włączenie się w działalność Klubu Małego Muzyka, organizowanie różnych form twórczości dziecięcej z uwzględnieniem połączenia różnych rodzajów ekspresji.
Z dziećmi pracuje wysoko wykwalifikowany zespół pedagogów, specjalistów wychowania przedszkolnego.

Cele przedszkola:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach:

 1. Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
 2. Ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie,
 3. Wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

Zadania przedszkola:

 1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju, zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
 2. Organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
 3. Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psycho – fizycznych dzieci oraz ich indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami,
 4. Udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
 5. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 6. Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Statut Przedszkola nr 186

Historia
22 lutego 1988 roku na podstawie Orzeczenia o organizacji przedszkola powołanie do istnienia Przedszkola nr 186 w Poznaniu na Osiedlu Stare Żegrze 55.

17 października 2008r nadania imienia Przedszkole nr 186 „Mieszkańcy Łąki” w Poznaniu na osiedlu Stare Żegrze 55

1 września 2013r włączenie Przedszkola nr 186 „Mieszkańcy Łąki” do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu na osiedlu Stare Żegrze 1

1 września 2017r poszerzenie bazy lokalowej Przedszkola nr 186 „Mieszkańcy Łąki” do 8 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Ramowy rozkład dnia

6:00 – 13:00
zajęcia wychowawczo – dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

6:00 – 8:30
kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi
zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno – porządkowe i utrwalające

8:30 – 9:00
przygotowanie do pierwszego śniadania, zabiegi higieniczne
pierwsze śniadanie

9:00 – 10:30
zajęcia wychowawczo – dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”
zajęcia dodatkowe, kontakty okolicznościowe oraz uroczystości związane z realizacją Programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”, wyjścia na przedstawienia, spacery, wycieczki itp.

10:30 – 10:45
przygotowanie do drugiego śniadania, zabiegi higieniczne
drugie śniadanie

10:45 – 13:00
Grupa „Biedronki” leżakowanie
Grupa “Motylki”, „Pszczółki”, „Żabki”, “Zajączki”, “Kreciki”, “Mrówki”, “Świerszcze” gry i zabawy dydaktyczne, zabawy swobodne, spacery

13:00 – 13:30
przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad

13:30 – 17:00
ćwiczenia relaksacyjne, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi
zabiegi higieniczno – porządkowe
kontakty z rodzicami

BIEDRONKI

piątek
9:00-9:30 język angielski

MOTYLKI

piątek
9:30-10:00 język angielski

PSZCZÓŁKI

piątek
10:00-10:30 język angielski

ŻABKI

wtorek
11:30-12:00 język angielski

ZAJĄCZKI

wtorek
10:00-11:00 pomoc psychologiczno-pedagogiczna
11:00-11:30 język angielski

środa
10:45-11:45 gimnastyka korekcyjna

czwartek
9:45-10:45 logopedia

KRECIKI

poniedziałek
9:45-10:45 logopedia

środa
12:10-12:40 religia
11:00-11:30 język angielski
11:50-12:50 gimnastyka korekcyjna
12:30-13:30 pomoc psychologiczno-pedagogiczna

czwartek
10:30-11:00 religia

piątek
10:30-11:00 język angielski

MRÓWKI

wtorek
9:45-10:45 logopedia

środa
9:30-10:00 religia
11:30-12:00 język angielski

czwartek
9:50-10:50 gimnastyka korekcyjna
11:00-11:30 religia

piątek
10:00-11:00 pomoc psychologiczno-pedagogiczna
11:00-11:30 język angielski

ŚWIERSZCZE

wtorek
9:45-10:45 logopedia

środa
9:00-9:30 religia
10:00-11:00 pomoc psychologiczno-pedagogiczna
10:50-11:50 gimnastyka korekcyjna
12:00-12:30 język angielski

czwartek
10:00-10:30 religia

piątek
11:30-12:00 język angielski

JADŁOSPIS

PONIEDZIAŁEK
12.04.2021 r.

śniadanie

Pieczywo mieszane z masłem 82% tłuszczu, ser biały, szynka drobiowa, pomidor bez skórki,

napar owocowy (1,7)

zupa Zupa ziemniaczana (1,9)

drugie danie Leczo z indykiem, cukinią, dynią i pomidorami, makaron razowy (1,3,7,9)

podwieczorek Pół rogala maślanego z masłem 82% tłuszczu, marchewka do chrupania (1,7)

WTOREK
13.04.2021 r.

śniadanie
Pieczywo mieszane z masłem 82% tłuszczu, polędwica sopocka, sałatka jarzynowa z jajkiem i ogórkiem kiszonym, napar owocowy (1,3,7,9)
zupa
Krem z cukinii z grzankami ziołowymi (1,9)

drugie danie
Jajko gotowane w lekkim sosie chrzanowym, ziemniaki gotowane, surówka z buraczków gotowanych, kompot owocowy (1,3,7)
podwieczorek
Budyń waniliowy na mleku, biszkopty 2szt, woda mineralna  (1,3,7)

ŚRODA
14.04.2021 r.

śniadanie
Chleb mieszany  z masłem 82% tłuszczu, kiełbasa krakowska sucha, ser żółty, ogórek zielony, napar owocowy (1,7)
zupa
Zupa ogórkowa z ziemniakami (9)
drugie danie
 Pieczone udko z kurczaka, ziemniaki gotowane, surówka z modrej kapusty, woda mineralna (1)
podwieczorek
Paluch kukurydziany 1/2szt, jabłko 1/2szt,

CZWARTEK
15.04.2021 r.

śniadanie
Pieczywo mieszane z masłem 82% tłuszczu, twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, dżem truskawkowy, napar owocowy (1,7)

Zupa – Rosół z makaronem i warzywami  (1,3,9)

drugie danie
Schab pieczony w sosie ziołowym, kasza jęczmienna, brokuły gotowane,  kompot owocowy (1,7,9)
podwieczorek
Jogurt naturalny z prażonym musli (1,7)

PIĄTEK
16.04.2021 r.

śniadanie
 Pieczywo mieszane z masłem 82% tłuszczu, pasta z makreli, serek grani, rzodkiewka, napar owocowy (1,4,7)

Zupa Barszcz czerwony z makaronem (1,3,9)

drugie danie
Ryba pieczona, kasza kuskus, sos cytrynowy, surówka z kapusty kiszonej, kompot owocowy (1,4,7,9)
podwieczorek
Kolorowa galaretka, wafle ryżowe 2szt.,

Przedszkole nr 186 „Mieszkańcy Łąki”

Dokumenty do pobrania

Kodeks Przedszkolaka Regulamin Przyprowadzania oraz Odbierania Dziecka z Przedszkola

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc maj 

 

 1. W świecie teatru.

W świecie sztuki. Teatr

Udział w przedstawieniach teatralnych

– oglądanie przedstawień dla dzieci

w przedszkolu

– oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu kolegów i koleżanek

– naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

Dziecko:

− wypowiada się na temat teatrzyku,

− ustala równoliczność zbiorów poprzez łączenie elementów w pary,

− porusza się rytmicznie przy piosence,

− przykleja elementy z kolorowego papieru na rysunku stroju króla lub królowej,

− odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

 1. Muzyka jest wszędzie

W świecie sztuki. Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

– słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela

– nauka prostych piosenek

– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

Wyrażanie muzyki ruchem

– uczestniczenie

w zabawach rytmicznych, ruchowych

– reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
o dużym zróżnicowaniu

– rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Dziecko:

− odpowiada na pytania dotyczące wiersza,

− posługuje się wyrażeniami: tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej,

− porusza się rytmicznie przy muzyce,

− wyraża nastrój słuchanej muzyki za pomocą barw,

− odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

 1. Wiosenna łąka.

Poznajemy przyrode

Wiosna

− oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno

− poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

− dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych w bezpośredniej obserwacji

− określanie znaczenia barwy ochronnej
w życiu zwierząt.

Dziecko:

− odpowiada na pytania dotyczące wiersza,

− liczy w zakresie 4,

− porusza się rytmicznie przy muzyce,

− koloruje rysunek ula i nakleja obrazki pszczół,

− opowiada historyjkę.

 1. Święto rodziców.

Nasze rodziny. 

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

podawanie informacji, jak mają na imię, mama, tata

− dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.

− podawanie informacji, jak mają na imię mama i tata,

− dzielenie się informacjami na temat różnych wydarzeń z życia rodziny.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

− uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

Dziecko:

− odpowiada na pytania dotyczące wiersza,

− liczy w zakresie 4,

− śpiewa piosenkę,

− kończy kolorować rysunek,

− prezentuje własne umiejętności – śpiewa piosenki, recytuje wiersz.

 1. Święto dzieci.

To ja. 

Podawanie informacji o sobie

– podawanie swojego imienia i nazwiska,

-określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,

-określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć.

Dziecko:

-odpowiada na pytania dotyczące wiersza

MAJ

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

W świecie sztuki. Mu­zyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

– nauka prostych piose­nek fragmentami, me­todą ze słuchu.

Gra na instrumentach perkusyjnych

– poznawanie wyglądu instrumentów perkusyj­nych: kołatki, grzechot­ki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich.

Wyrażanie muzyki ruchem

– uczestniczenie w za­bawach rytmicznych, ruchowych

– reagowanie na zmia­ny tempa i dynamiki utworu o dużym zróż­nicowaniu.

Rozwijanie wrażliwości słuchowej

– rozpoznawanie wybra­nych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach.

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie swojej miej­scowości

– określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

– nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków.

Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

– poznawanie ważniej­szych regionów nasze­go kraju, znajdujących się tam bogactw natu­ralnych

– podawanie nazwy na­szego kraju, symboli narodowych: flagi, go­dła, hymnu

– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc. 

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno

– obserwowanie w spo­sób bezpośredni zmian zachodzących w przy­rodzie

– poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek

– obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

– określanie czynności domowych wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny

– dzielenie się wiado­mościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka. 

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– przygotowanie pro­gramu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upomin­ków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Wzmacnianie więzów w rodzinie

– wzajemne okazywa­nie sobie uczuć przez członków rodziny.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
MAJ
Temat kompleksowy: ŁĄKA W MAJU
Termin realizacji: 04.05.- 07.05.2021 r.
Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt mieszkających na łące.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
Rozwijanie umiejętności wokalnych.
Rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowanie wyniku liczenia.
Rozwijanie sprawności manualnej.
Ćwiczenie grafomotoryki.
Temat kompleksowy: PROJEKT EDUKACYJNY TEATR
Termin realizacji: 10.05.– 14.05.2021 r.; 17.05.- 21.05.2021 r.
Poznanie rodzajów teatru.
Doskonalenie umiejętności formułowania pytań.
Wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem.
Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.
Nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
Kształtowanie psychomotoryki.
Odkrywanie i doskonalenie umiejętności aktorskich poprzez zabawy teatralne.
Temat kompleksowy:ŚWIĘTO RODZICÓW
Termin realizacji: 24.05.- 28.05.2021 r.
Wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami.
Uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne.
Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie.
Utrwalanie umiejętności liczenia.
Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
Rozwijanie mowy.
Rozwijanie spostrzegawczości.

MAJ

„ Łąka tylu ma  mieszkańców ,  zwierząt , roślin kolorowych

Tu motylek, a tam pszczółka  ,  tutaj kwiatek- o różowy…

Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle

Zapraszają wszystkie dzieci , więc zatańczmy z nimi chwile „

 

POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

Przybliżanie wiadomości na temat różnych zawodów, oglądanie ilustracji przedstawiających różne zawody

Zainteresowanie pracą zawodową rodziców, swobodne wypowiedzi

Kim będę gdy dorosnę- zachęcanie do krótkich wypowiedzi na temat przyszłości, prawidłowe formułowanie zdań

Rozwijanie słuchu fonematycznego

Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych

WIOSENNA ŁĄKA

Poznanie nazw i wyglądu wybranych mieszkańców łąki,

Rozumienie roli owadów, szanowanie zwierząt żyjących na łące

Rozpoznawanie i nazywanie popularnych kwiatów

Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony przyrody, zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody

Wyrażanie swoich spostrzeżeń za pomocą ekspresji plastycznej

Poprawne wypowiadanie się na zadany temat

Rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji i spostrzegawczości

Wdrażanie do rozróżniania stron- prawa, lewa; rozwijanie umiejętności liczenia

NASZE RODZINY

Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi

Jak spędzam wolny czas z rodzicami- swobodne wypowiedzi

Wypowiadanie się na temat czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

Rozumienie  jakie role pełni mama i tata w domu, zachęcanie do niesienia pomocy w pracach domowych

Doskonalenie orientacji w przestrzeni

Samodzielne przygotowanie upominków dla najbliższych

Zamierzenia pracy dydaktyczno wychowawczej
w grupie Zajączki
06.-09.04.2021 r.
Wiosna na wsi

 

 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi,
 • rozwijanie mowy,
 • utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych),
 • rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka,
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej i smakowej,
 • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.

MAJ

Nowinki z wiejskiego podwórka (tydzień 1)

 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku,
 • utrwalanie nazw kolorów.
 • rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci,
 • kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności.
 • określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka,
 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się.
 • poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu.

Wiosna na łące (tydzień 2)

 • zapoznanie z cyklem rozwojowym żab,
 • zachęcanie do poruszania się.
 • poznawanie życia pszczół i mrówek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla,
 • rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej
 • kształtowanie poczucia rytmu.
 • zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku

Poznajemy różne zawody (tydzień 3)

 • przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi. Zapoznanie z pracą krawcowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • kształtowanie poczucia rytmu.
 • zapoznanie z etapami powstawania chleba,
 • zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości,
 • zapoznanie z działaniem magnesu.

Nasi kochani rodzice (tydzień 4)

 • stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców,
 • rozwijanie myślenia.
 • wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • wypowiadanie się na temat taty,
 • rozwijanie umiejętności liczenia.
 • prezentowanie własnych możliwości.

Zamierzenia pracy dydaktyczno wychowawczej
w grupie Mrówki
06.-09.04.2021 r.
Wiosna na wsi

 

 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku,
 • zapoznanie z rodzinami zwierząt, nazywanie rodziców i ich dzieci,
 • określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka,
 • poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku,
 • podawanie różnic pomiędzy zwierzętami wiejskimi a zwierzętami egzotycznymi,
 • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ćwiczenie sprawności manualnej.

Świerszcze. Zamierzenia pracy dydaktyczno –wychowawczej 

kwiecień 12.04-16.042021r.,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości.
 • dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,
 • poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania,
 • poznawanie czynników warunkujących zdrowie,
 • przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała,
 • poznawanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • wymienia zasady zdrowego odżywiania
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,

 

 

Skip to content