Skip links
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
ROK SZKOLNY 2024/2025
 
ZOBACZ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19

Spacer po Szkole Podstawowej nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi

 

Spacer po Przedszkolu nr 186 „Mieszkańcy Łąki”
BIBLIOTEKA
sala 207

mgr Anna Kuźniak
8:00 – 14:00 poniedziałek – piątek

ŚWIETLICA SZKOLNA
sala 16
sala 102
oraz dodatkowo sala 27

mgr Anna Godziszewska

mgr Anna Skarżyńska

6:30 – 16:30 poniedziałek – piątek

STOŁÓWKA SZKOLNA „PYSZOTY”
 • śniadanie – 3,50 zł
 • zupa – 2,50 zł
 • drugie danie z napojem – 8,00 zł
 • zestaw dwudaniowy z napojem – 9,50 zł
 • podwieczorek – 2,50 zł

Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową www.pyszoty.pl

W razie pytań prosimy o kontakt przez e-mail:
szkoła@pyszoty.pl
lub pod numerem telefonu
+ 48 505 345 891

w godzinach 12:00 – 15:00.

ZAJĘCIA rozwijające zainteresowania:
 • „Pszczółka Ortografka” – dla uczniów klasy 3c
 • „Play and Learn – baw się i ucz” – język angielski dla klasy 2b<
 • „Kreatywni” – dla uczniów klas I i II
 • „Łamigłówki mądrej główki” – kółko matematyczne dla klasy 3b
 • „Cyferki pod lupą” – kółko matematyczne dla uczniów klasy 2b
 • Piłka nożna dla klas I – III
 • Zajęcia umuzykalniające dla klas II
 • „Świat Matematyki” – kółko matematyczne dla uczniów klas V
 • Kółko przyrodnicze
 • „Pogotowie artystyczne” – kółko plastyczne
 • Trening Bocci dla klasy 6a
 • „Chemia da się lubić”
 • „Moja firma” – zajęcia matematyczno-ekonomiczne dla klasy 8b
 • Doradztwo zawodowe
ZAJĘCIA wyrównujące
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy 3c
 • „Potyczki z językiem polskim” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 4
 • „Lubimy się uczyć” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 1a
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy 3a
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy 8b
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 5a
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 5b i 5c
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  dla klasy 5a
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  dla klasy 5b
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA
 • W ramach świetlicy profilaktycznej prowadzonych jest w szkole szereg zajęć o zróżnicowanym charakterze.
SEKRETARIAT SZKOŁY
pokój nr 4

8:00 – 15:00 poniedziałek – piątek

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
pokój nr 5

8:00 – 15:00 poniedziałek – piątek

PIELĘGNIARKA
pokój nr 2c

mgr Dorota Ciemniak
8:00 – 14:30 poniedziałek, wtorek, środa, piątek 
8:00 – 11:00 czwartek

BIBLIOTEKA
sala 207

mgr Anna Kuźniak
8:00 – 14:00 poniedziałek – piątek

ŚWIETLICA SZKOLNA
sala 102
oraz dodatkowo sala 122 i sala 210

6:30 – 16:30 poniedziałek – piątek

RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50

Przewodnicząca
p. Ewelina Jóźwiak-Górczyńska

Z-ca przewodniczącego
p. Magdalena Olejniczak

Skarbnik
p. Anna Szulc

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

Bank Millennium
08 1160 2202 0000 0005 8301 8481

Wysokość składki na I semestr 2023/2024 wynosi: 40 zł
Rodzice posiadający w szkole więcej niż jedno dziecko wpłacają mniej o 10 zł za każde dziecko:
2 dzieci, 30 zł od dziecka
3 dzieci, 20 zł od dziecka, itd.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Joanna Dziwańska
mgr Ewa Lewandowska-Dera

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY
Hanna Żebrowska  (IV B)

ZASTĘPCY
Judyta Wrońska (IV B)
Mateusz Cichocki (VI A)

SKARBNIK
Kornelia Tomaszewska (V C)

 

POLISA InterRisk  (01.09.2023 – 31.08.2024)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Nr polisy NNW, jaka  obowiązuje w okresie od dnia 01.09.2023 – 31.08.2024:
 seria EDU-A/P   numer 133619

Zgłaszacie Państwo szkodę wchodząc na stronę:
    https://liblink.pl/a96PwBa7Ba
lub w wyszukiwarce wpisując hasło: interrisk.pl  (wybrać: zgłoś szkodę, klient indywidualny, szkoda na osobie, itd.)

Kontakt telefoniczny do Towarzystwa Ubezpieczeniowego: 22 575 25 25.

Numer konta szkoły:

PKO BP

33 1020 4027 0000 1102 1264 2767

Skip to content