Skip links
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Klasy 1-3

Proszę kliknąć w link poniżej.

Klasy 1-3 – Wykaz podręczników
Klasy 4-8

Proszę kliknąć w link poniżej.

Klasy 4-8 – Wykaz podręczników
ZOBACZ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Spacer po Szkole Podstawowej nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi

 

Spacer po Przedszkolu nr 186 „Mieszkańcy Łąki”
BIBLIOTEKA
sala 207

mgr Anna Kuźniak
8:00 – 14:00 poniedziałek – piątek

ŚWIETLICA SZKOLNA
sala 102
oraz dodatkowo sala 122 i sala 210

mgr Anna Godziszewska

mgr Anna Skarżyńska

6:30 – 16:30 poniedziałek – piątek

STOŁÓWKA SZKOLNA „PYSZOTY”
 • śniadanie – 3,50 zł
 • zupa – 2,50 zł
 • drugie danie z napojem – 8,00 zł
 • zestaw dwudaniowy z napojem – 9,50 zł
 • podwieczorek – 2,50 zł

Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową www.pyszoty.pl

W razie pytań prosimy o kontakt przez e-mail:
szkoła@pyszoty.pl
lub pod numerem telefonu
+ 48 505 345 891

w godzinach 12:00 – 15:00.

ZAJĘCIA rozwijające zainteresowania:
 • „Pszczółka Ortografka” – dla uczniów klasy 3c
 • „Play and Learn – baw się i ucz” – język angielski dla klasy 2b<
 • „Kreatywni” – dla uczniów klas I i II
 • „Łamigłówki mądrej główki” – kółko matematyczne dla klasy 3b
 • „Cyferki pod lupą” – kółko matematyczne dla uczniów klasy 2b
 • Piłka nożna dla klas I – III
 • Zajęcia umuzykalniające dla klas II
 • „Świat Matematyki” – kółko matematyczne dla uczniów klas V
 • Kółko przyrodnicze
 • „Pogotowie artystyczne” – kółko plastyczne
 • Trening Bocci dla klasy 6a
 • „Chemia da się lubić”
 • „Moja firma” – zajęcia matematyczno-ekonomiczne dla klasy 8b
 • Doradztwo zawodowe
ZAJĘCIA wyrównujące
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy 3c
 • „Potyczki z językiem polskim” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 4
 • „Lubimy się uczyć” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 1a
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy 3a
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy 8b
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 5a
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 5b i 5c
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  dla klasy 5a
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  dla klasy 5b
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA
 • W ramach świetlicy profilaktycznej prowadzonych jest w szkole szereg zajęć o zróżnicowanym charakterze.
SEKRETARIAT SZKOŁY
pokój nr 4

8:00 – 15:00 poniedziałek – piątek

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
pokój nr 5

8:00 – 15:00 poniedziałek – piątek

PIELĘGNIARKA
pokój nr 2c

mgr Dorota Ciemniak
8:00 – 14:30 poniedziałek, wtorek, środa, piątek 
8:00 – 11:00 czwartek

BIBLIOTEKA
sala 207

mgr Anna Kuźniak
8:00 – 14:00 poniedziałek – piątek

ŚWIETLICA SZKOLNA
sala 102
oraz dodatkowo sala 122 i sala 210

6:30 – 16:30 poniedziałek – piątek

RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50

Przewodniczący
p. Przemysław Karlikowski (IV B)

Z-ca przewodniczącego
p. Hanna Bułkowska (VI C)

Skarbnik
p. Anna Kuźniarek (VI B)

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

PKO BP S.A.
48 1020 4027 0000 1102 1564 9497

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Joanna Dziwańska
mgr Ewa Lewandowska-Dera

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY
Hanna Żebrowska  (IV B)

ZASTĘPCY
Judyta Wrońska (IV B)
Mateusz Cichocki (VI A)

SKARBNIK
Kornelia Tomaszewska (V C)

 

POLISA PZU EDUKACJA

ROK SZKOLNY 2021/2022
(01.09.2021 – 31.08.2022)

NUMER POLISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

1064163078

TELEFON PZU S.A.

801 102 102
Numer konta szkoły:

PKO BP

33 1020 4027 0000 1102 1264 2767

Skip to content