Skip links

Zespół Szkół

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 troszczymy się o dzieci już od najmłodszych lat. Łączymy w doskonałych warunkach Przedszkole nr 186 “Mieszkańcy Łąki” oraz Szkołę Podstawową nr 50
im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi.

Języki obce, integracja i sport – to nasza specjalność. Ważne jest dla nas również kształcenie matematyczno-przyrodnicze oraz humanistyczne. Wszystko to sprawia, że Przedszkole nr 186 oraz Szkoła Podstawowa nr 50 są bardzo pozytywnie oceniane i lubiane przez dzieci, uczniów i rodziców. Dzięki doskonale przygotowanym nauczycielom, życzliwym i otwartym na różnorodne potrzeby nasze dzieci i uczniowie osiągają duże sukcesy w nauce.

Wyjątkowa architektura, przestronne wnętrza, bogata infrastruktura sportowa, zadbane i nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne sprawiają, że nauka w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 to niesamowita przygoda i wielka przyjemność.

Aktualności

Najważniejsze informacje

Dokumenty szkolne

Dla Rodziców i Uczniów

Kadra pedagogiczna

Kalendarz Roku Szkolnego

Nabór do szkoły

Nabór do przedszkola

Projekty edukacyjne

Kontakt

Przedszkole 186

W Przedszkolu nr 186 “Mieszkańcy Łąki” zapewniamy dzieciom doskonałe warunki do rozwoju, dające poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.

Uczymy zdrowego, aktywnego życia, zgodnego z tradycją i nowoczesnością oraz zasadami ekologii.
Język angielski i sport są ważnym elementem kształcenia w naszym przedszkolu. Realizujemy też wiele ciekawych i rozwijających projektów edukacyjnych.

Wychowujemy poprzez kontakt ze sztuką – edukację teatralną, zajęcia muzealne, biblioteczne i wiele innych, dzięki temu inspirujemy i wspieramy twórczość i kreatywność dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 50

Szkoła Podstawowa nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi jest otwarta na nowoczesne oraz skuteczne formy i metody nauczania.

Nasi nauczyciele uczestniczą wraz z uczniami w wielu projektach edukacyjnych wpływających na stałe podnoszenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 50.

Poszerzone zajęcia z języka angielskiego i matematyki, klasy sportowe, Klub Tenisa Stołowero “Rataje 50”, projekty edukacyjne: Erasmus+ “Razem w Europie”, Cyfrowa Szkoła, Kodowanie z LEGO Education i wiele innych elementów kształcenia, opieki i wychowania realizowanych w naszej szkole jest wyrazem troski o najwyższe standardy edukacyjne.

Kadra pedagogiczna Obejrzyj naszą galerię
Zobacz Zespół Szkół

Więcej informacji

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że nasza placówka znajduje się w rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 8, mającej swoją siedzibę na os. Rusa 56/D1 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 6), kontakt tel. 61 670 40 39, ppp8.poznan@wp.plwww.ppp8-poznan.pl

W sytuacji, kiedy Rodzice mają potrzebę pomocy psychologicznej dla swoich dzieci np. w związku z zaburzeniami lękowo – emocjonalnymi, problemami wychowawczymi, problemami rodzinnymi, problemami wynikającymi z sytuacji pandemicznej, mogą się kontaktować każdego dnia pod wskazany powyżej numer telefonu lub e-mail. Zapraszamy również pełnoletnich uczniów.

Dyrektor Poradni
Mirosław Kaczyński

Szkoła Podstawowa nr 50 wspiera integrację uczniów z niepełnosprawnością.

Zapewniamy w klasach integracyjnych opiekę nauczycieli  wspomagających pracę uczniów z niepełnosprawnością oraz nauczycieli rewalidantów, a ponadto opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, rehabilitantów oraz osób pomagających uczniom z niepełnosprawnością w poruszaniu się po szkole, dowóz do szkoły dzieci z niepełnosprawnością oraz stałą opiekę pielęgniarki dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Architektura szkoły dostosowana jest do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Mamy specjalne podjazdy, łazienki, salki rehabilitacyjne oraz windę.
Wszystko to w trosce o naszych uczniów.

 

“Żołnierz polski bić się może o wolność wielu narodów – umiera tylko dla Polski”.

STANISŁAW MACZEK – generał Wojska Polskiego, honorowy obywatel Królestwa Niderlandów, kawaler Orderu Orła Białego.

Urodził się 31 marca 1892 roku w Szercu pod Lwowem. Jego rodzina miała chorwackie korzenie.
Gimnazjum ukończył w Drohobyczu. Po maturze w 1910 roku rozpoczął studia humanistyczne (filozofia i polonistyka) na Uniwersytecie Lwowskim.

 

 

Od 1912r. był członkiem patriotycznego Związku Strzeleckiego.

 

 

Po wybuchu I wojny światowej został powołany do armii austriackiej. Służbę odbywał w elitarnym pułku strzelców alpejskich, głównie na froncie włoskim, gdzie służył do stopnia podporucznika.

 

 

Po kapitulacji państw centralnych zdezerterował i przedostał się do Krosna, gdzie wstąpił do WP.

 

 

W kwietniu 1919 został dowódcą lotnej kompanii w 4. Dywizji Piechoty. Po ustaniu walk polsko-ukraińskich Maczek został zweryfikowany w stopniu majora i przeniesiony do zadań sztabowych. Podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził batalionem szturmowym dywizji jazdy.

 

 

Od 1924r., ukończywszy kurs Wyższej Szkoły Wojennej, służył na różnych stanowiskach sztabowych i liniowych (dowódca 81. Pułku Piechoty w Grodnie, dowódca piechoty dywizyjnej 7. DP w Częstochowie). Od 1938r. dowódca zmotoryzowanej 10. Brygady Kawalerii.

 

 

Po internowaniu na Węgrzech przedostał się do Francji, gdzie został generałem. W kampanii francuskiej dowodził 10. Brygadą Kawalerii Pancernej, która walczyła w Szampanii.

 

 

W Szkocji rozpoczął starania o utworzenie Pierwszej Dywizji Pancernej, co udało się w 1942r.

 

 

Dywizją pancerną dowodził  w kampanii 1944-1945r. poczynając od lądowania w Normandii.

 

 

W 1945r. został awansowany do stopnia generała brygady. Po wojnie osiadł w Edynburgu.

 

 

Decyzją władz PRL został pozbawiony obywatelstwa polskiego.
Utrzymywał rodzinę imając się różnych zajęć, był m.in. barmanem.
Pisał wspomnienia.

 

W 1990r. został mianowany generałem broni.
Zmarł w 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu w wieku 102 lat.

 

 

Już tylko nieliczni żołnierze 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka żyją do dzisiaj.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

 

Szkoła Podstawowa nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen.St. Maczka z Oddziałami Integracyjnymi.

W dniu 1 września 1990 roku podczas uroczystego otwarcia naukę rozpoczęło ok. 1000 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został wyłoniony w drodze konkursu pan Stanisław Kropielnicki. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 82 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 50 od samego początku otwarta była dla dzieci z niepełnosprawnością. Jesteśmy pierwszą szkołą integracyjną w Wielkopolsce i jedną z pierwszych w Polsce. W budynku zbudowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, przygotowano salę do rehabilitacji, zorganizowano dowozy dla uczniów. Dzięki sponsorom, kiermaszom, aukcjom prac dzieci udało się również zebrać pieniądze na windę przystosowaną do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Dyrekcja szkoły w krótkim czasie nawiązała współpracę z partnerskimi szkołami w Danii, Norwegii i Szwecji. Dzięki tym kontaktom nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z organizacją szkół integracyjnych poza granicami Polski. W ramach współpracy w Szkole Podstawowej nr 50 gościli nauczyciele wraz z uczniami ze Szwecji oraz nauczyciele z Norwegii.

Szkoła Podstawowa nr 50 w dniu 20 maja 1994 roku przyjęła imię 1 Dywizji Pancernej gen. St.Maczka.

Istotne zmiany w organizacji pracy szkoły nastąpiły 1 września 2003 roku, gdy został powołany Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 50 oraz Gimnazjum nr 27.

Uroczystości nadania Gimnazjum nr 27 imienia gen. Stanisława Maczka odbyły się  dnia 10 czerwca 2012 r.

Od 1 września 2013 roku w skład zespołu szkół weszło Przedszkole nr 186 “Mieszkańcy Łąki”.

W wyniku reformy systemu edukacji Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Stanisława Maczka zostało wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Szkoła Podstawowa nr 50 i cały Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 szczyci się wieloma sukcesami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz opiekuńczymi, w szczególności w dziedzinach sportu, integracji, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

Od dnia 1 grudnia 2018 roku dyrektorem Zespołu Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 jest pani Anna Świderska.

W roku szkolnym 2020/2021 cała społeczność szkolna z wielkim zaangażowaniem realizowała projekt obchodów trzydziestolecia Szkoły Podstawowej nr 50.

Skip to content