Skip links
Statut Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Program wychowawczo-profilaktyczny Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników Regulamin użytkowania szafek szkolnych Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
Klauzula informacyjna ogólna Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych kontrahentów Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach informacyjnych i promocyjnych

Inspektor Ochrony Danych:

IZABELA MALINOWSKA-SZABOWSKA
adres e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl

Skip to content