Skip links

WARSZAWA I SEJM U NASZYCH STÓP – Erasmus+

WARSZAWA I SEJM U NASZYCH STÓP
Uczniowie klasy 7a, 8a i 8b otrzymali osobiste zaproszenie od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka do zwiedzania Warszawy, a w szczególności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzięki uprzejmości pana ministra uczniowie najstarszych klas Szkoły Podstawowej nr 50 w Poznaniu mogli poznać niezwykłe i trudne losy stołecznego miasta Warszawy. W myśl idei programu Erasmus + „Razem w Europie” odkrywali europejskie ślady rozsiane po całej stolicy.
To Zygmunt III Waza król ze szwedzkiej dynastii Wazów przeniósł stolicę Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Krakowa do Warszawy, nakazał wybudowanie wspaniałego zamku królewskiego i zapoczątkował dynamiczny rozwój tego niewielkiego wówczas miasta. Był twórcą unii Polsko-Szwedzkiej, a pod jego rządami Rzeczypospolita osiągnęła największy obszar.
To wielki włoski artysta Bernardo Bellotto Canaletto nadworny malarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dekorował wspaniałe rezydencje królewskie w Wilanowie oraz Ujazdowie, a przede wszystkim tworzył wierne obrazy starego miasta, dzięki którym po II wojnie światowej można było z gruzów odtworzyć warszawską starówkę.
To wybitny duński rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen jest autorem słynnych warszawskich posągów: Mikołaja Kopernika znajdującego się przed Pałacem Staszica oraz pomnika księcia Józefa Poniatowskiego stojącego u bram Pałacu Prezydenckiego.
To August II Mocny polski król z dynastii Sasów pochodzący z Saksonii rozbudował wspaniały Pałac Saski, pod kolumnadą którego złożono w 1925 roku szczątki bezimiennego żołnierza. Po II wojnie światowej z wielkiego Pałacu Saskiego ocalał jedynie poważnie zniszczony trójarkadowy fragment palisady z grobem nieznanego żołnierza, któremu na placu marszałka Józefa Piłsudskiego uczniowie naszej szkoły złożyli hołd.
Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieści pani przewodnik o dawnych i najnowszych dziejach naszej stolicy.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej rolę przewodnika przejął pan wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk, który z pasją i zaangażowaniem odsłaniał tajniki polskiego parlamentu, wyjaśniał zawiłości procesu stanowienia prawa, prezentował odpowiedzialną rolę posłów i senatorów, przedstawiał, jak trudna i ważna jest praca ministrów, premiera i prezydenta.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli zobaczyć wiele miejsc w polskim parlamencie znanych do tej pory głównie z telewizji w tym: salę plenarną, główny hall oraz kaplicę sejmową.
Wycieczka zorganizowana dzięki uprzejmości pana ministra stała się dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 przede wszystkim wielką nauką historii, architektury, sztuki oraz polskiego parlamentaryzmu. Stała się istotnym elementem wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych .
Skip to content