Skip links

POWITANIE JERZYKÓW W POZNANIU – Podsumowanie

POWITANIE JERZYKÓW W POZNANIU – Podsumowanie projektu edukacyjnego
Zaproszenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 przez Panią Katarzynę Podlewską wicedyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania do niezwykłej podróży śladami przeszłości, współczesności i przyszłości stało się ważnym elementem podsumowania projektu edukacyjnego Powitanie Jerzyków w Poznaniu.
Prezydent Miasta Poznania pan Jacek Jaśkowiak oraz dwaj zastępcy prezydenta: pan prezydent Mariusz Wiśniewski i pan prezydent Bartosz Guss byli osobistymi przewodnikami grup naszych uczniów, po historycznych salach Urzędu Miasta Poznania na placu Kolegiackim. Słynna Sala Sesyjna, prestiżowa Sala Biała czy reprezentacyjna Sala Błękitna, to tylko niektóre spośród wielu atrakcji, jakich doświadczyć mogli uczniowie klasy 3b, 3c i 5c wraz z wychowawcami. Panowie prezydenci odkryli przed uczniami najcenniejsze tajemnice, jakie skrywa dawna kolegiata jezuicka – dopiero co odkryte osiemnastowieczne freski oraz wystawę wspaniałych naczyń srebrnych. Uczniowie mogli zwiedzić też gabinet prezydenta oraz salę, w której przyjmuje gości specjalnych.
Wybitny Polski architekt pan Marcin Kościuch właściciel biura projektowego Ultra Architects został przewodnikiem uczniów naszej szkoły po jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych biurowców w Poznaniu – „Za Bramką”. Jego opowieści o inspiracjach architektonicznych, celach i wyzwaniach w tworzeniu ekologicznej przestrzeni miejskiej stały się dopełnieniem tej niezwykłej podróży w czasie i przestrzeni.
Projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 50 we współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Jego celem jest ochrona niezwykle pożytecznych i pięknych ptaków oraz budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów i osób dorosłych w tym architektów mających wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej. W taki sposób tworzymy miejsca spotkań osób dla których nowoczesna, ekologiczna architektura sprzyjająca rozwojowi w mieście pożytecznej flory i fauny jest jednym z najważniejszych aspektów działania.
Skip to content