Skip links

BÓR – MISTRZOWIE INFORMATYKI – Erasmus+

MISTRZOWIE INFORMATYKI
Serdecznie gratulujemy Młodym Informatykom ze Szkoły Podstawowej nr 50 bardzo wysokich lokat w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR! Dzielnie przygotowywali się na zajęciach z wykorzystaniem metod TEL w ramach programu Erasmus+ „Razem w Europie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Dzięki pracy i zaangażowaniu uczniowie naszej szkoły uzyskali doskonałe wyniki.
Katarzyna Smogulecka, uczennica klasy 5c zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR. Uzyskując wynik 103,75/120 znalazła się w elitarnym gronie 93 najlepszych informatyków z klas IV-VI w Polsce.
Również dwoje uczniów z klas II i III uzyskało wysokie wyniki, bardzo blisko wyróżnienia.
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie. w tym roku Bóbr po raz pierwszy został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Szkoła Podstawowa nr 50 od kilku lat realizuje program zajęć: Kodowanie i Robotyka z LEGO Education, rozwijających zainteresowania uczniów w tym kierunku. Również twórcza praca na lekcjach informatyki przynosi doskonałe efekty w postaci znakomitych wyników na skalę międzynarodową. Kompetencje kształcone w ramach programu Erasmus+ „Razem w Europie” sprzyjają rozwojowi naszych uczniów również na płaszczyźnie nowoczesnej edukacji.
Raz jeszcze naszym Młodym Informatykom gratulujemy sukcesu!
Skip to content