Skip links

KULTURA NIEMIECKIA – Erasmus+

NIEMIECKIE WPŁYWY
Lekcja otwarta – Erasmus+
Lekcje otwarte z wykorzystaniem kompetencji językowych i kulturowych są częstym elementem nauczania w naszej szkole.
Uczniowie chętnie korzystają z tych nowoczesnych form kształcenia, a pozytywne efekty łatwo zobaczyć.
Lekcje języka polskiego uświadamiające nam niemieckie wpływy językowe i kulturowe cieszą się wielkim zainteresowaniem. Dzięki nim możemy przekonać się, jak wiele różnorodnych wpływów z krajów całej Europy kształtuje i inspiruje również dzisiaj nasz język i naszą kulturę.
A wszystko to w ramach programu Erasmus+ „Razem w Europie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Skip to content