Skip links

Erasmus+ Razem w Europie

TAK – MAMY TO!

Dzięki kreatywnej grupie naszych nauczycieli Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
realizuje od dnia 1 czerwca 2019 projekt Erasmus+ „Razem w Europie – Together in Europe”.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli po to, by uczyć jeszcze lepiej, ciekawiej,
w sposób nowoczesny.

Istotne w tym projekcie jest pogłębianie wiedzy o  krajach Unii Europejskiej, o ludziach,  ich kulturze
oraz możliwość przybliżania tej wiedzy uczniom poprzez autentyczne i wiarygodne doświadczenie.

Kolejnym ważnym elementem projektu jest poznawanie nowoczesnych metod pracy na lekcjach
z wykorzystaniem najnowszych technologii, poszukiwanie atrakcyjnych form przekazywania wiedzy
i motywowania do nauki w trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia.
Będzie to możliwe dzięki pracy, zaangażowaniu nauczycieli oraz uczestnictwu w zagranicznych kursach,
które uczą najnowszych światowych trendów w edukacji.

Skip to content