Skip links

EKOSTWORKI Erasmus+

 

EKOSTWORKI Erasmus+

 

Uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 50 w Poznaniu mają szeroką wiedzę ekologiczną.

 

Dzięki lekcjom techniki prowadzonym w oparciu o wiedzę i umiejętności uzyskanym podczas szkoleń Erasmus+ uczniowie nie tylko poznają różnorodne materiały – papier, tworzywa sztuczne, kompozyty, ale potrafią je znakomicie wykorzystać. Nasi uczniowie mają wspaniałe talenty plastyczne i z odpadów potrafią wyczarować piękne ekologiczne stworki.

 

Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem umiejętności i kwalifikacji w ramach programu Erasmus+ „Razem w Europie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Na zdjęciach efekty prac uczniów klasy 5a

 

Pupils of class 5a in Primary School No 50 in Poznań posses wide knowledge on ecology.

During crafts & design lessons not only do they learn about various materials such as paper, plastic or composite materials but are also able to use them creatively. Our pupils are very talented and have produced beautiful Eco-Critters made of recycled materials.

 

Their creations are presented in the pictures.

 

Erasmus+ PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content