Skip links

BEZPIECZNI UCZNIOWIE W NASZEJ SZKOLE

BEZPIECZNI UCZNIOWIE W NASZEJ SZKOLE
Bezpieczeństwo dzieci i uczniów w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 jest najważniejszą częścią wychowania. Nasza szkoła przywiązuje do tego szczególną wagę.
W trosce o bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, które uczniowie spotykają na każdym kroku Szkoła Podstawowa nr 50 nawiązała współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego. W taki sposób „Akademia UDT dla Dzieci” promuje wśród najmłodszych wysoką kulturę techniczną i zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych powszechnego użytku.
Na zajęciach wszyscy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa na placach zabaw, w wesołych miasteczkach, w miejscach aktywnej rekreacji, a także na ruchomych schodach oraz w windach. Istotne okazało się uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie wynikają z niewłaściwego wykorzystania urządzeń technicznych, wskazanie, jak należy się nimi posługiwać i w jaki sposób działać w sytuacjach zagrożenia.
Uczniowie mogli wcielić się w rolę inspektora dozoru technicznego, poznać jego pracę oraz narzędzia pomocne w kontroli i ocenie poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Niezwykle interesujące i ważne zajęcia, których ukoronowaniem były upominki firmowe i broszury edukacyjne, z pewnością zapadną w pamięci na długo.
Skip to content