Skip links

KRÓL POPIEL – eTwinning

KRÓL POPIEL – eTwinning
Grupa uczniów z klasy 4b, 5a, 7b i 7c realizuje projekt „Król Popiel – Ożywiamy euroejskie legendy” przygotowywany w ramach międzynarodowego programu eTwinning.
Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z legendami wybranego kraju europejskiego.
Zadaniem uczniów jest wybrać kraj i jego legendę a następnie w kreatywny i nowoczesny sposób ożywić ją oraz zaprezentować swoim kolegom. Wszystkie działania grupy dokumentują i umieszczają na swoim Wakelecie.
Po zakończeniu projektu efekty pracy wszystkich grupy zostaną zebrane na jednym Wakelecie, który zamieścimy na Twin Space.
Uczniowie będą pracowali metodą Web Questu i wyniki swoich poszukiwań będą ujmować zarówno w tradycyjny sposób (np. scenki , plakaty), jak i z użyciem nowoczesnych technologii tworząc min. filmy.
Zwieńczeniem projektu będzie zaprezentowanie wyników działań uczniom z pozostałych klas.
Skip to content