Skip links
Inauguracja Roku Szkolnego:

1.09.2020 r.

Rok szkolny 2020/2021:

1.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

1.09.2020 r. – 25.06.2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

25-27.05.2021 r. (Egzaminy ósmoklasisty)

Dni do odpracowania – projekt edukacyjny:

04.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele)
odpracowujemy w sobotę 06.03.2021 r.
projektem edukacyjnym “Drzwi Otwarte”

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych:

do 18.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

Próbne egzaminy ósmoklasisty:

11.01, 12.01, 13.01

Wystawienie ocen semestralnych:

do 22.01.2021 r.

Rada klasyfikacyjna semestralna – zakończenie semestru zimowego:

25.01.2021 r.

Ferie zimowe:

15.02.2021 r. – 28.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.

Wystawienie proponowanych ocen rocznych:

do 14.05.2021 r.

Egzaminy ósmoklasisty:

25, 26, 27.05.2021 r.  (wtorek, środa, czwartek)

Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty:

16, 17, 18.06.2021 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna:

21.06.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego:

25.06.2021 r.

Ferie Letnie

26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

ZEBRANIA / KONSULTACJE

Spotkania z wychowawcami  wszystkich klas on-line zgodnie z harmonogramem:

godz. 17:00 – 18:00

Dyżury wszystkich nauczycieli nauczycieli on-line podczas planowanych spotkań zgodnie z harmonogramem:

godz. 17:00 – 18:00

Wszystkie zebranie i konsultacje odbywają się w poniedziałki w godzinach 17:00-18:00.

____________________
Zebrania

07.09.2020

Konsultacje

05.10.2020

Konsultacje

02.11.2020

Zebrania

21.12.2020
Powiadomienie o ocenach proponowanych z przedmiotów, zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów oraz obniżoną oceną z zachowania.

Zebrania semestralne

25.01.2021

Konsultacje

08.03.2021

Konsultacje

12.04.2021

Zebrania

17.05.2021
Powiadomienie o ocenach proponowanych z przedmiotów, zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów oraz obniżoną oceną z zachowania.

Skip to content