Skip links
Inauguracja Roku Szkolnego:

1.09.2021 r.

Rok szkolny 2021/2022:

1.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

1.09.2021 r. – 24.06.2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

07.01.2022 r. (piątek) – Dzień Dyrektorski (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

24 – 26.05.2022 r. (Egzaminy ósmoklasisty)

17.06.2022 r. (piątek po Bożym Ciele) – Dzień Dyrektorski (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

Dni do odpracowania – projekt edukacyjny:

12.11.2021 r. (piątek po Święcie Niepodległości)
odpracowujemy w sobotę 16.10.2021 r. (sobota)
projektem edukacyjnym „Święto Plonów”

02.05.2022 r. (poniedziałek) odpracowujemy
w dniu 04.06.2022 r. (sobota)
projektem edukacyjnym „Dzień Sportu”

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych:

do 10.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

Próbne egzaminy ósmoklasisty:

15.12, 16.12, 17.12

Wystawienie ocen semestralnych:

do 14.01.2022 r.

Rada klasyfikacyjna semestralna – zakończenie semestru zimowego:

31.01.2022 r.

Ferie zimowe:

17.01.2022 r. – 30.01.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

Wystawienie proponowanych ocen rocznych:

do 13.05.2022 r.

Egzaminy ósmoklasisty:

24, 25, 26.05.2022 r.  (wtorek, środa, czwartek)

Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty:

13, 14, 15.06.2022 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna:

20.06.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego:

24.06.2022 r.

Ferie Letnie

25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

ZEBRANIA / KONSULTACJE

Spotkania z wychowawcami  wszystkich klas  zgodnie z harmonogramem:

godz. 17:00 – 18:00

Dyżury wszystkich nauczycieli nauczycieli podczas planowanych spotkań zgodnie z harmonogramem:

godz. 17:00 – 18:00

Wszystkie zebranie i konsultacje odbywają się w poniedziałki w godzinach 17:00-18:00.

____________________
Zebrania

06.09.2021

Konsultacje

04.10.2021

Konsultacje

08.11.2021

Zebrania

13.12.2021
Powiadomienie o ocenach proponowanych z przedmiotów, zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów oraz obniżoną oceną z zachowania.

 

Konsultacje

07.03.2022

Konsultacje

04.04.2022

Zebrania

16.05.2022
Powiadomienie o ocenach proponowanych z przedmiotów, zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów oraz obniżoną oceną z zachowania.

Skip to content