Skip links
Inauguracja Roku Szkolnego:

1.09.2022 r.

Rok szkolny 2022/2023:

1.09.2022 r. – 31.08.2023 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

1.09.2022 r. – 23.06.2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

23 – 25.05.2023 r. (Egzaminy ósmoklasisty)

9.06.2022 r. (piątek po Bożym Ciele) – Dzień Dyrektorski (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

Dni do odpracowania – projekt edukacyjny:

31.10.2022 r. (poniedziałek)
odpracowujemy w dniu   1.10.2022 r. (sobota)
projektem edukacyjnym  „Dla jerzyków”

2.05.2023 r. (poniedziałek)
odpracowujemy 3.06.2023 r.
projektem edukacyjnym  „Festyn Rodzinny”

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych:

do 9.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.

Próbne egzaminy ósmoklasisty:

15.12, 16.12, 17.12

Wystawienie ocen semestralnych:

do 15.01.2023 r.

Rada klasyfikacyjna semestralna – zakończenie semestru zimowego:

31.01.2023 r.

Ferie zimowe:

30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

6.04.2023 r. – 11.04.2023 r.

Wystawienie proponowanych ocen rocznych:

do 12.05.2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty:

23, 24, 25.05.2022 r.  (wtorek, środa, czwartek)

Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty:

12, 13, 14.06.2023 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna:

19.06.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego:

23.06.2023 r.

Ferie Letnie

24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

ZEBRANIA

Spotkania z wychowawcami  wszystkich klas  zgodnie z harmonogramem:

godz. 17:00 – 18:00

Dyżury wszystkich nauczycieli nauczycieli podczas planowanych spotkań zgodnie z harmonogramem:

godz. 17:00 – 18:00

Wszystkie zebrania odbywają się w poniedziałki w godzinach 17:00-18:00.

____________________
Zebrania:
  • 05.09.2022 r.
   (zebranie organizacyjne)
  • 12.12.2022 r.
   Powiadomienie o ocenach proponowanych z przedmiotów, zagrożeniach oceną niedostateczną
   z przedmiotów oraz obniżoną oceną z zachowania (w I semestrze).

   • 15.05.2023 r.
    Powiadomienie o ocenach proponowanych z przedmiotów, zagrożeniach oceną niedostateczną
    z przedmiotów oraz obniżoną oceną z zachowania (na koniec roku szkolnego).
Skip to content