Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCY

Julia Czajkowska (VIIIa)

 

ZASTĘPCA

Zuzanna Olbrych (VIIIb)

 

SKARBNIK

Katarzyna Smogulecka (Vc)

Pozostali uczniowie w Samorządzie:

Gabriela Brzostowska (VIIIa), Matylda Górecka (VIIIa),
Zofia Sopolińska (Va), Ines Tyranowska (Vc),
Aleksandra Piskuła (Vc), Nikodem Kulesza (Vc),
Przemysław Sikorski (Vc), Aleksander Piotrowski (Vc),
Ewelina Kudelska (IVa), Paweł Świerczyński (IVa),
Vladyslav Korenevskyi (IVa)

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

pani Joanna Dziwańska

pani Ewa Lewandowska-Dera