Samorząd uczniowski

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

ZASTĘPCA

 

SEKRETARZ

 

SKARBNIK

 

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU