Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 

- ulotka informacyjna

 • www. cdzdm.pl - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (zakładka: DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH/ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH)
 • www.nabor.pcss/poznan/pl - aktualizacja oferty szkół - I kwartał 2019 roku (INFORMATOR o szkołach w ramach tzw. elektronicznego naboru)
 • www.waszaedukacja.pl - wyszukiwarka i katalog szkół
 • www.ore.edu.pl/2017/02/szkolne-plany-nauczania - szkolne plany nauczania - rozkład zajęć w technikum czy szkole branżowej I stopnia
 • www.ore.edu.pl/2017/02/poradnictwo-zawodowe - e-gazetki o zawodach z podziałem na różne branże, a w nich m.in. różne psychozabawy pozwalające na zdobycie wstępnych informacji na temat danego zawodu
 • www.ore.edu.pl/2017/02/filmy - filmy dotyczące wyboru szkoły, ważnych kryteriów, kształcenia zawodowego, różnych branż zawodowych
 • www.doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach - cykl filmów "Drogi zawodowe". filmy o zawodach rzemieślniczych
 • www.irpoznan.com.pl - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza - m. in. informacje na temat nauki zawodu w rzemiośle (zakładka: NAUKA ZAWODU)
 • www.ko.poznan.pl - Kuratorium Oświaty w Poznaniu - informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
 • www.mapakarier.org - zawiera m.in. Miasto zawodów oraz Ścieżki karier - opisy różnych zawodów (w tym umiejętności niezbędne do ich wykonywania, orientacyjne zarobki) i ścieżek edukacji służących do ich zdobycia
 • www.wynagrodzenia.pl/moja-placa - informacje o zarobkach w rożnych zawodach