Rada Rodziców 2018/2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50
 
Przewodnicząca
p. Alina Sowińska
 
Wiceprzewodnicząca
p. Kinga Szupke
 
Skarbnik

                              p. Anna Pawłowska

           


Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Pekao

nr rachunku: 61 1240 1763 1111 0010 6039 6791