Rada Rodziców 2019/2020

RADA RODZICÓW
DZIAŁAJĄCA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50
 
 
Przewodniczący
 
p. Przemysław Karlikowski (III B)
 
 
Z-ca przewodniczącego
 
p. Kinga Szupke (VIII B)
 
 
Skarbnik
 

                              p. Anna Kuźniarek (V B)

           

Konto bankowe Rady Rodziców:

PKO BP S.A. 48 1020 4027 0000 1102 1564 9497