Dzień bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie,
ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

 

Szkoła Podstawowa nr 50 bierze udział w projekcie co roku począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

W szkole odbywają się m.in:

  • prelekcja dla rodziców: „Rola domu w przeciwdziałaniu cyberprzemocy” (luty 2018)
  • spotkania z policjantami dotyczące bezpieczeństwa w sieci
  • lekcje informatyki oraz lekcje wychowawcze o bezpieczeństwie w sieci
  • uczniowie tworzą prezentacje na temat bezpieczeństwa w Internecie
  • powstają gazetki tematyczne w klasach i na holu szkoły.
     

Zaświadczenie