Patron

Patronem szkoły jest
1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka
Biografia Stanisława Maczka

Stanisław Maczek urodził się w Szercu pod Lwowem. Jego rodzina miała chorwackie korzenie. Gimnazjum ukończył w Drohobyczu. Po maturze w 1910 roku rozpoczął studia humanistyczne (filozofia i polonistyka) na Uniwersytecie Lwowskim. Od 1912r. był członkiem patriotycznego Związku Strzeleckiego. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do armii austriackiej. Służbę odbywał w elitarnym pułku strzelców alpejskich, głównie na froncie włoskim, gdzie służył do stopnia podporucznika. Po kapitulacji państw centralnych zdezerterował i przedostał się do Krosna, gdzie wstąpił do WP. W kwietniu 1919 został dowódcą lotnej kompanii w 4. Dywizji Piechoty. Po ustaniu walk polsko-ukraińskich Maczek został zweryfikowany w stopniu majora i przeniesiony do zadań sztabowych. Podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził batalionem szturmowym dywizji jazdy. Od 1924r., ukończywszy kurs Wyższej Szkoły Wojennej, służył na różnych stanowiskach sztabowych i liniowych (dowódca 81. Pułku Piechoty w Grodnie, dowódca piechoty dywizyjnej 7. DP w Częstochowie). Od 1938r. dowódca zmotoryzowanej 10. Brygady Kawalerii. Po internowaniu na Węgrzech przedostał się do Francji, gdzie został generałem. W kampanii francuskiej dowodził 10. Brygadą Kawalerii Pancernej, która walczyła w Szampanii. W Szkocji rozpoczął starania o utworzenie Pierwszej Dywizji Pancernej, co udało się w 1942r. Dowodził nią w kampanii 1944-1945r. poczynając od lądowania w Normandii. W 1945r. awansowany na generała brygady, bo wojnie osiadł w Edynburgu. Decyzją władz PRL został pozbawiony obywatelstwa polskiego. Utrzymywał rodzinę imając się różnych zajęć, był m.in. barmanem. Pisał wspomnienia. W 1990r. został mianowany generałem broni. Zmarł w wieku 102 lat.