Oddział przedszkolny w szkole

JUŻ 10. ROK PROWADZIMY ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI 5 i 6-LETNICH!

 

  

Oddział przedszkolny w szkole podlega aktom prawnym dotyczącym edukacji przedszkolnej, nie szkolnej.

Świadczy całodzienną (w godz. 6:00-17:00), bezpłatną opiekę.

Jest placówką nieferyjną.

Jest prowadzony przez dwóch nauczycieli (wymiennie) - po zajęciach obowiązkowych drugi nauczyciel prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

 

 

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE  W NASZYCH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

LOGOPEDIA

RELIGIA

JĘZYK ANGIELSKI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

GRY I ZABAWY RUCHOWE

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

REWALIDACJA I REHABILITACJA
DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
 

 

PONADTO GWARANTUJEMY OPIEKĘ: PEDAGOGA, PSYCHOLOGA I PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ - CODZIENNIE!

 

 

 

 Dzieci korzystają (odpłatnie) z wyżywienia na stołówce znajdującej się na terenie naszej placówki.

Trzy posiłki, z możliwością dostosowania do diety dziecka: śniadanie, drugie śniadanie, obiad.

GOSPODA FAMILIJNA