Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE  W ODDZIAŁACH  PRZEDSZKOLNYCH

Zajęcia z języka angielskiego

Rytmika

Gry i zabawy ruchowe

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia logopedyczne (zgodnie z zaleceniami)

Zajęcia rehabilitacyjne (zgodnie z zaleceniami)

Zajęcia rewalidacyjne (zgodnie z zaleceniami)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna