O szkole

Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I-szej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka
Osiedle Stare Żegrze 1 61 249 Poznań


Szkoła jest nowoczesną placówką otwartą na wszelkie inicjatywy, dąży do stworzenie silnych więzi ze środowiskiem i rodzicami, których dzieci uczą się w ,,50-tce" i zgodnie z zasadą, że "nie sztuka przyjąć dzieci, ale trzeba im coś w zamian dać. Ważna jest nie tylko nauka ale to, że dziecko jest radosne i zadowolone".

Szkoła jest placówką integracyjną z architekturą dostosowaną dla dzieci niepełnosprawnych:  podjazdy, winda, łazienki, salki rehabilitacyjne.

Ponadto zapewnia opiekę:
- pielęgniarki,
- pedagoga
- psychologa,
- logopedy,
- rehabilitantów,
- osób, które pomagają w poruszaniu się dzieciom niepełnosprawnym po szkole,
- w klasach integracyjnych nauczycieli  wspomagających pracę nauczyciela przedmiotowego,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych  do szkoły

 


Szkoła mieści się w dzielnicy Nowe Miasto.
Dojazd tramwajem linii nr 1, 5, 17, lub autobusami: 52, 65, 74, 84

Program nauczania w Szkole oparty jest głównie na programie ministerialnym. Metody pracy dostosowywane są do możliwości dzieci.
Nasza Szkoła oferuje oprócz przyjaznej atmosfery:
- naukę w małych oddziałach,
- język angielski,
- liczne i różnorodne koła zainteresowań,
- indywidualne i przyjazne podejście do  każdego ucznia,
- pracę z uczniem bardzo dobrym oraz
  indywidualną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 mają możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 27,
które mieści się w tym samym obiekcie.