Oddział przedszkolny w szkole

Już szósty rok prowadzimy w szkole oddział przedszkolny dla pięcio i sześciolatków.

W tym roku są dwie grupy, w tym jedna grupa integracyjna.