Oddział przedszkolny w szkole

Już siódmy rok prowadzimy w szkole oddział przedszkolny dla pięcio i sześciolatków.