I Młodzieżowy Festiwal Muzyczny

I Młodzieżowy Festiwal Muzyczny

 

Niepodległa

 

 I Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest imprezą pozwalającą na przedstawienie dorobku artystycznego szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym. Rozwija pasję wokalną wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwia im zaprezentowanie swoich umiejętności na scenie. Celem tegorocznej edycji jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu poprzez popularyzację pieśni patriotycznych oraz uczczenie Jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

W Festiwalu udział mogą wziąć zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, duety oraz soliści w następujących kategoriach wiekowych:

·       Zespoły wokalne – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazja;                         

·       Zespoły wokalne – młodzież ponadgimnazjalna;

·       Zespoły wokalno-instrumentalne – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazja;  

·       Zespoły wokalno-instrumentalne – młodzież ponadgimnazjalna;

·       Duety oraz soliści – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazja;

·       Duety oraz soliści – młodzież ponadgimnazjalna.