Kontakt

Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu

61-249 Poznań
os. Stare Żegrze 1
(061) 878-96-90
(061) 879-77-91
fax: 0(61) 8796-575

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

E-mail:
Treść: