Kodowanie i Robotyka

Od roku szkolnygo 2018/2019 uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej nr 50  mają dodatkowe darmowe zajęcia:
Kodowanie i Robotyka.

Podczas  zajęć uczniowie poprzez zabawę wchodzą w tajniki programowania już od najmłodszych lat. Dzieci programują Ozoboty poprzez rysowanie kolorowych linii  na kartce papieru, po których porusza się robot (wykorzystanie tablicy kodów dla Ozobota). W kolejnych latach będą się uczyć programowania Ozobotów z wykorzystaniem programu OzoBlockly - uładanie kolorowych bloczków programu w prostym graficznym interfejsie programistycznym opartym o popularny Scratch 2.0.

Najbardziej podobają się  dzieciom zajęcia z wykorzystaniem zestawów klocków LEGO WeDo 2.0. Dzięki użyciu popularnych klocków nauka staje się zabawą i angażuje każdego.

Zestaw został zaprojektowany dla uczniów szkół podstawowych i pomaga w rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii i programowania (kodowania).

W trakcie zabawy zestawem dzieci mają możliwość rozwijania swoich pomysłów, wykorzystania zdobytej wiedzy oraz poznania otaczającego ich świata. Projekty mają różny stopień trudności i pokrywają wiele zagadnień m.in. związanych z codziennym życiem, zasadami fizycznymi, nauką o Ziemi i kosmosie oraz podstawami inżynierii. Projekty WeDo 2.0 skupiają się na rozwijaniu ośmiu nawyków ważnych dla naukowca i inżyniera:

  • Zadawanie pytań i rozwiązywanie problemów
  • Użycie modeli
  • Projektowanie prototypów
  • Badanie
  • Analiza i interpretacja danych
  • Wykorzystanie logicznego rozumowania (szukanie wzorców itp.)
  • Zaangażowanie w dyskusję
  • Uzyskanie, ocena i przekazywanie informacji

Uczniowie klas starszych na lekcjach informatyki również programują roboty z użyciem zestawu klocków LEGO WeDo 2.0.

Galeria zdjęć - zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO WeDo 2.0.

Programowanie ozobotów - zdjęcia