Kalendarz roku 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

od 3.09.2018 r. do 21.06.2019 r. 

Zimowa przerwa świąteczna od 22.12.2018 r. do 31.12.2018 r.
Wystawienie ocen semestralnych 10.01.2019 r.
Pisemne powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych  do 18.01.2019
Rada klasyfikacyjna semestralna, zakończenie I semestru 28.01.2019

Ferie zimowe

od 14.01.2019  do 27.01.2019 

Wiosenna przerwa świąteczna 

od 18.04.2019 do 23.04.2019 

Egzaminy gimnazjalne

Egzaminy ósmoklasisty

10-12.04.2019  (środa - piątek)

15-17.04.2019  (poniedziałek - środa)

Termin dodatkowych egzaminów gimnazjalnych i egzaminów ósmoklasisty  3,4,5,.06.2019

Ferie letnie 

od 22.06.2019 do 31.08.2019 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

10-12.04.2019 r. (Egzaminy gimnazjaln)

15-17.04.2019 r (Egzaminy ósmoklasisty)

Uczniowie kl. I-III oraz dzieci z "0" SP realizują w tym czasie zajęcia zgodnie z planem.

Dni wolne do odpracowania (projekt)
 • 29.04.2019 (poniedziałek) - odpracowujemy w sobotę 
  23.02.2019 projektem "Dzień Patrona"
 • 02.05.2019 (czwartek) - odpracowujemy w sobotę 
  02.03.2019 projektem "Drzwi Otwarte Szkoły"
 • 30.04.2019 (wtorek) - odpracowujemy w sobotę 
  11.05.2019 lekcje wg planu

 

 Inne ważne terminy:

 • 06.05.2019 - wystawienie proponowanych ocen rocznych
 • 07.06.2019 - wystawienie ocen rocznych
 • 19.06.2019 - zakończenie roku szkolnego