Kalendarz roku 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r. 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

od 4.09.2017 r. do 22.06.2018 r. 

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2017 r. do 31.12.2018 r.
Wystawienie ocen semestralnych 19.01.2018 r.
Pisemne powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych 26.01.2018 r.
Rada klasyfikacyjna semestralna 05.02.2018 r.

Ferie zimowe

od 12.02.2018 r. do 25.02.2018 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r. 

Ferie letnie 

od 23.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

22.12.2017 r. (Projekt Boże Narodzenie)

18-20.04.2018 r. (Egzaminy gimnazjalne)

Dni wolne do odpracowania (projekt)

02.05.2018 r. (środa) - zostanie odpracowany projektem "Święto Plonów" 21.10.2017 r.

01.06.2018 r. (piątek) - zostanie odpracowany projektem "Drzwi otwarte" 10.03.2018 r.