Kalendarz roku 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

od 3.09.2018 r. do 21.06.2019 r. 

Zimowa przerwa świąteczna od 22.12.2018 r. do 31.12.2018 r.
Wystawienie ocen semestralnych 10.01.2019 r.
Pisemne powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych  do 18.01.2019 r.
Rada klasyfikacyjna semestralna, zakończenie I semestru 28.01.2019 r.

Ferie zimowe

od 14.01.2019 r. do 27.01.2019 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r. 

Egzaminy gimnazjalne

Egzaminy ósmoklasisty

10-12.04.2019 r. (środa - piątek)

15-17.04.2019 r. (poniedziałek - środa)

Rada klasyfikacyjna roczna  

Ferie letnie 

od 20.06.2019 r. do 31.08.2019 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

22.12.2018 r. (Projekt Boże Narodzenie)

10-12.04.2019 r. (Egzaminy gimnazjalne - kl. I-III odbywają lekcje zgodnie z planem)

15-17.04.2019 r (Egzaminy ósmoklasisty)

Dni wolne do odpracowania (projekt)

02.11.2018 r. (piątek) - odpracowujemy  06.10.2018r. projektem "Święto Plonów"

02.05.2019 r. (czwartek) - odpracowujemy projektem "Drzwi Otwarte Szkoły"  (termin zostanie podany później)