Kalendarz roku 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r. 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

od 4.09.2017 r. do 22.06.2018 r. 

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2017 r. do 31.12.2018 r.
Wystawienie ocen semestralnych 19.01.2018 r.
Pisemne powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych 26.01.2018 r.
Rada klasyfikacyjna semestralna 05.02.2018 r.

Ferie zimowe

od 12.02.2018 r. do 25.02.2018 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r. 

Pisemne powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych 08.06.2018 r.
Rada klasyfikacyjna roczna 18.06.2018 r.

Ferie letnie 

od 23.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

22.12.2017 r. (Projekt Boże Narodzenie)

18-20.04.2018 r. (Egzaminy gimnazjalne - kl. I-III odbywają lekcje zgodnie z planem)

4.06.2018 r. (Dzień Dziecka - DZIEŃ SPORTU)

Dni wolne do odpracowania (projekt)

02.05.2018 r. (środa) - został odpracowany projektem "Święto Plonów" 21.10.2017 r.

01.06.2018 r. (piątek) - został odpracowany projektem "Drzwi otwarte" 10.03.2018 r.