Kalendarz roku 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2019 r. do 1.01.2020 r.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych

13.12.2019 r.

Wystawienie ocen semestralnych

17.01.2020 r.

Rada klasyfikacyjna semestralna, zakończenie I semestru

20.01.2020 r.

Ferie zimowe

od 27.01.2020 r. do 9.02.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

od 9.04.2019 r. do 14.04.2020 r.

Egzaminy ósmoklasisty

21-23.04.2020 r.  (wtorek-czwartek)

Wystawienie proponowanych ocen rocznych

15.05.2020 r.

Termin dodatkowych egzaminów ósmoklasisty

1,2,3.06.2020 r.

Rada klasyfikacyjna

22.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

Ferie letnie

od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

21-23.04.2020 r. (Egzaminy ósmoklasisty)

Dni wolne do odpracowania (projekt)

12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele) - odpracowujemy w sobotę 
28.09.2019 r. projektem "Święto Plonów”