Spotkania z Rodzicami

Terminy spotkań w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2017/2018

 

ZEBRANIA KONSULTACJE
 • 11.09.2017 r.
   
 • 13.11.2017 r.
   
 • 15.012.2017 r. (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżoną oceną z zachowania)
   
 • 08.02.2018 r. (czwartek) - zebranie semestralne
 • 09.10.2017 r.
Spotkania z wychowawcą: godz. 17:00 Czas trwania dyżurów  nauczycieli: godz. 17.00 -18.00