Zebrania z Rodzicami

Terminy spotkań w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2018/2019

 

ZEBRANIA KONSULTACJE
  • 10.09.2018 r.
  • 05.11.2018 r.
     
  • 10.12.2018 r. (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżoną oceną z zachowania)
  • 04. 02. 2019 r. ZEBRANIE SEMESTRALNE
  • 08.10.2018 r.
     
Spotkania z wychowawcą: godz. 17:00 Czas trwania dyżurów  nauczycieli: godz. 17:00 -18:00

 

Wszystkie zebrania i konsultacje odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.