Spotkania z Rodzicami

Terminy spotkań w drugim semestrze w roku szkolnym 2017/2018

 

ZEBRANIA KONSULTACJE
  • 12.03.2018 r.
     
  • 07.05.2018 r. (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżoną oceną z zachowania)
  • 16.04.2018 r.
     
  • 04.06.2018 r.
Spotkania z wychowawcą: godz. 17:00 Czas trwania dyżurów  nauczycieli: godz. 17.00 -18.00