Kadra pedagogiczna 2017/2018

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI NR 1

 

mgr Alina Pilarczyk


Dyżur: poniedziałek 14.00 - 15.30 


WICEDYREKTORZY


 

SP nr 50

mgr Joanna Ignasiak

Dyżur: środa 14.00 - 15.30

  

SP nr 50
(klasy 7, oddziały gimnazjalne)

mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski

Dyżur:  piątek 14.00 - 15.30

 

   

Przedszkole nr 186

 mgr Alina Pilarczyk

Dyżur:  wtorek 15.00 - 16.30

 

 
 
 
Pedagog szkolny
 
mgr Joanna Lipska
 
 
Psycholog szkolny
 
mgr Anna Marciniak