Kadra pedagogiczna 2019/2020

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI NR 1

mgr Anna Świderska

 Dyżur:  poniedziałek 15.00 - 16.00


WICEDYREKTOR SP 50

mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski

Dyżur:  piątek 13.00 - 14.30

 

WICEDYREKTOR Przedszkole 186

 mgr Alina Pilarczyk

Dyżur:  środa 15.00 - 16.30