Kadra pedagogiczna 2018/2019

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI NR 1

 

mgr Alina Pilarczyk


Dyżur: wtorek 15.00 - 16.30 


WICEDYREKTORZY


 

SP nr 50

mgr Natalia Wojciechowska

Dyżur: poniedziałek 14.30 - 16.00

  

SP nr 50
 

mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski

Dyżur:  piątek 14.00 - 15.30

 


   

Przedszkole nr 186

 mgr Natalia Mikołajczyk

Dyżur:  wtorek 15.00 - 16.30

 

 
 
 
Pedagog szkolny
 
mgr Joanna Lipska (klasy I-VI)
 
mgr Monika Walczak (klasy VII-VIII, oddziały gimnazjalne)
mgr Marianna Wojciechowska (klasy VII-VIII, oddziały gimnazjalne)
 
 
Psycholog szkolny
 
mgr Anna Marciniak (klasy I-VI)

mgr Patrycja Jachimowska (klasy VII-VIII, oddziały gimnazjalne)