Kadra pedagogiczna 2018/2019

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI NR 1

 

mgr Anna Świderska

 

 


WICEDYREKTORZY


 

SP nr 50

mgr Natalia Wojciechowska

Dyżur: poniedziałek 14.30 - 16.00

  

 

SP nr 50

mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski

Dyżur:  piątek 14.00 - 15.30

 


   

Przedszkole nr 186

 mgr Alina Pilarczyk

Dyżur:  wtorek 15.00 - 16.30

 

 
 
 

Pedagog szkolny 

mgr Joanna Lipska (klasy I-VI) 

mgr Monika Walczak (klasy VII-VIII, oddziały gimnazjalne)

mgr Marianna Wojciechowska (klasy VII-VIII, oddziały gimnazjalne)

 

 

Psycholog szkolny 

mgr Anna Marciniak (klasy I-VI)
mgr Patrycja Jachimowska (klasy VII-VIII, oddziały gimnazjalne)