Wychowawcy klas IV-VII

Wychowawcy klas IV-VII

Klasa 4ai

Wychowawca: mgr Marta Morawska

Drugi wychowawca: mgr Izabela Filipowska

Sala 3E

Klasa 4bs

Wychowawca: mgr Monika Kos (w I semestrze funkję pełni drugi wychowawca)

Drugi wychowawca: mgr Dorota Matus-Jankowiak

Sala 106

Klasa 5as

Wychowawca: mgr Aneta Gramza

Drugi wychowawca: mgr Hanna Cudnoch

Sala 119

Klasa 6ai

Wychowawca: mgr Patrycja Bullert

Drugi wychowawca: mgr inż. Alina Dobrzyńska

Sala 16

Klasa 6bs

Wychowawca: mgr Dominika Król

Drugi wychowawca: mgr Joanna Dziwańska

Sala 105

Klasa 7ai

Wychowawca: mgr Jolanta Wierzbicka

Drugi wychowawca: mgr Danuta Leszczyńska

Sala 122

Klasa 7bs

Wychowawca: mgr Anna Domagała

Drugi wychowawca: mgr Dorota Śliwińska

Sala 109