Nauczyciele 2020/2021

 
Przedmiot

 

Nauczyciel

 

Język polski

mgr Justyna Bryske

mgr Barbara Leonkowska

mgr Elżbieta Kaiser

mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowki

Język angielski

mgr Aneta Gramza

mgr Ewa Lewandowska-Dera

mgr Małgorzata Szymańska


Język hiszpański

mgr

Historia, WOS

mgr Zbigniew Ruczaj


Matematyka

mgr Danuta Mocek

mgr Monika Krajewska

mgr Agnieszka Leśniewicz


Przyroda

mgr Agnieszka Melewska

 

Biologia


mgr Patrycja Bullert

mgr Beata Sokół

Geografia

mgr Sabina Buziuk-Klimaszyk

Chemia


mgr Marta Sokołowska

Fizyka

mgr Krzysztof Klimecki


Kodowanie i Robotyka


mgr Monika Krajewska

mgr Krzysztof Klimecki

 
Informatyka

 

mgr Monika Krajewska

mgr Marta Sokołowska

 

Technika

mgr Jolanta Melniczak


Muzyka

mgr Monika Derda


Plastyka

mgr Iwona Muc-Konieczna


Religia

mgr Joanna Dziwańska

mgr Tomasz Szlandrowicz


Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Derda

Wych. fizyczne

mgr Dorota Śliwińska

mgr Katarzyna Koszewska-Plich

mgr Dorota Matus-Jankowiak

mgr Sylwia Obst

mgr Damian Wrzesiński

mgr Łukasz Siwecki

mgr Robert Dutkiewicz

Wspomaganie uczniów na lekcji

mgr Anna Cammarano-Świerkowska

mgr Marta Zołoteńko-Bekalarek

mgr Maja Sawicka
mgr Joanna Bodo-Krupa

mgr Patrycja Bullert

mgr Beata Sokół

mgr Iwona Muc-Konieczna

mgr Monika Derda

mgr Małgorzata Szymańska

 
 
Zajęcia pozalekcyjne

 

Nauczyciel

 

Rewalidacja

mgr Marta Zołoteńko-Bekalarek

mgr Maja Sawicka

mgr Monika Derda

mgr Joanna Bodo-Krupa

mgr Anna Cammarano-Świerkowska

mgr Aneta Gramza

Rehabilitacja

mgr Natalia Wojciechowska

mgr Katarzyna Koszewska-Plich

 
Logopedia

mgr Anna Cammarano-Świerkowska

mgr Agnieszka Melewska

Biblioteka

mgr Anna Kuźniak

 
Świetlica szkolna

mgr Anna Godziszewska

mgr Anna Kuźniak

mgr Tomasz Szlandrowicz