Historia

Zaczęło się niewesoło, bo najpierw w czasie budowy jeszcze na Osiedlu ZWM runął dźwig a niedługo potem obsunęła się ziemia do wykopu. Termin oddania szkoły do użytku stanął pod znakiem zapytania. Na szczęście po pięciu latach budowy udało się wykończyć połowę szkoły. W dniu 1 września 1990 roku podczas uroczystego otwarcia naukę rozpoczęło ok. 1000 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został wyłoniony w drodze konkursu mgr Stanisław Kropielnicki.
Grono pedagogiczne liczyło wtedy 82 nauczycieli.

Od początku szkoła była otwarta dla dzieci niepełnosprawnych. W szkole zbudowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, przygotowano salę do rehabilitacji, transport. Dzięki sponsorom, kiermaszom, aukcjom prac dzieci udało się zebrać pieniądze na budowę windy przystosowanej do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Już na starcie dyrekcja szkoły nawiązała współpracę ze szkołami w Danii, Norwegii i Szwecji. Dzięki tym kontaktom nauczyciele szkoły mieli możliwość zapoznania się z organizacją szkoły podobnego typu za granicą. W ramach rewizyty gościliśmy u siebie młodzież wraz z nauczycielami ze Szwecji i nauczycieli z Norwegii.
W ramach zajęć dodatkowych od 1992 roku dzieci miały możliwość nauki języka angielskiego w prywatnej szkole Perfekt.
W latach 1995-2000 funkcje dyrektora szkoły pełniła p.mgr Ewa Ludwiczak. Od 2000 roku dyrektorem szkoły była p mgr Danuta Mały a funkcję zastępcy pełniła p.mgr Elżbieta Wypijewska.

W 1999 roku równolegle w gmachu szkoły zostało utworzone Gimnazjum nr 27. Gimnazjum zajmuje jeden budynek szkoły a SP drugi, dzieląc się salami gimnastycznymi i aulą.
Szkoła może pochwalić się licznymi sukcesami sportowymi w piłce ręcznej, koszykowej, tenisie stołowym i piłce nożnej. Drużyna „Maczków” w nagrodę była w Brazylii.

1 września 2003 roku został powołany Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.

Od 1 września 2013 roku w skład zespołu wchodzi również Przedszkole nr 186 "Mieszkańcy łąki".

Dyrektorem zespołu do 2017 r. jest p. mgr inż. Alina Dobrzyńska.

W 2019 r.  w wyniku reformy edukacji zostaje wygaszone Gimnajum nr 27, w skład Zespołu wchodzi obecnie Szkoła Podstawowa nr 50 ora Przedszkole nr 186.

Nowym dyrektorem, wyłonionym w drodze konkursu, od grudnia 2018r. zostaje p. mgr Anna Świderska. Obecni wicedyrektorzy to:  p. mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski (SP 50) i p. mgr Alina Pilarczyk (Przedszkole nr 186).