Dokumenty szkolne

  Statut Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1       Pobierz

 

Program wychowawczo-profilaktyczny    Pobierz

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników          Pobierz

 

Regulamin użytkowania szafek szkolnych          Pobierz

 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych         Pobierz