RODO

Klauzule informacyjne:

 

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych kontrahentów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach informacyjnych i promocyjnych

 

Inspektor Ochrony Danych:

IZABELA MALINOWSKA-SZABOWSKA
adres e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl