Dla Rodziców i Uczniów

ZEBRANIA

KONSULTACJE

 


07.09.2020  /spotkanie z Rodzicami w klasach: klasy I, IV; pozostałe klasy on-line w Teams/

 

 

 

21.12.2029 /powiadomienie
o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżoną oceną
z zachowania oraz ocenach proponowanych z przedmiotów/

 

25.01.2021

 

 

 

17.05.2021 /powiadomienie
o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżoną oceną
z zachowania oraz ocenach proponowanych z przedmiotów/

 

 

 

05.10.2020

02.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2021

12.04.2021

 

Wszystkie zebranie i konsultacje odbywają się
w poniedziałki o godz. 17:00.