Dla Rodziców i Uczniów

ZEBRANIA

KONSULTACJE

Spotkania z wychowawcami w salach

klasy 0-3      klasy 4-8

Dyżury nauczycieli:
17:00 – 18:00

09.09.2019  /spotkanie z Rodzicami w auli szkoły godz. 17:00,
potem z wychowawcami w klasach/

 

 

 

16.12.2019 /powiadomienie
o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżoną oceną
z zachowania oraz ocenach proponowanych z przedmiotów/

 

17.02.2020

 

 

 

18.05.2020 /powiadomienie
o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i obniżoną oceną
z zachowania oraz ocenach proponowanych z przedmiotów/

 

 

 

07.10.2019

04.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2020

20.04.2020

 

Wszystkie zebranie i konsultacje odbywają się
w poniedziałki o godz. 17:00.