Zawieszenie zajęć

« powrót10.03.2020Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 zawiadamia, iż na podstawie decyzji władz Miasta Poznania wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze zostają zawieszone, a placówka zostaje zamknięta na okres od 11.03.2020 r. - 24.03.2020 r.


Dalsze decyzje będą przekazywane za pośrednictwem  dziennika elektronicznego.