XIV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR

« powrót15.11.201914. listopada uczniowie klas piątych i szóstych, a dzień później uczniowie klas drugich i trzecich reprezentowali naszą szkołę w XIV Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR.

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Uczniowie z SP 50 zmagali się z zadaniami w dwóch grupach wiekowych:

- Benjamin – uczniowie klas IV – VI

- Skrzat – uczniowie klas II – III

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr, podobnie jak w roku ubiegłym, uzyskała honorowy patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo w tym roku Bóbr po raz pierwszy został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.