Olimpusek - wyniki

« powrót20.04.2019Olimpiada Olimpusek polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej o różnym stopniu trudności. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoliła uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Łączna liczba uczniów w województwie wielkopolskim biorących udział w olimpiadzie wyniosła 1178.


W SP 50 laureatami Olimpuska zostali:
z klas I Oliwier Skomra z kl. 1 b
z klas II Maja Karlikowska z kl. 2 b oraz Jan Pytka z kl. 2 b.


Dyplomy laureata oraz dyplomy uznania wszystkim uczniom biorącym udział w olimpiadzie zostaną wręczone na apelu podsumowującym pracę w roku szkolnym 2018/2019.