29.04-03.05 ODPRACOWANE DNI

« powrót28.04.2019Dni 29.04, 30.04 oraz 2.05 są dniami odpracowanymi zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, przedstawionym na początku roku szkolnego oraz przypomnianym w informatorze szkolnym rozesłanym do wszystkich rodziców poprzez platformę LIBRUS w dniu 08.02.

Dzień 29.04 (poniedziałek) został odpracowany projektem Dzień Patrona (sobota 23.02 br.).

Dzień 02.05 (czwartek) został odpracowany projektem Drzwi Otwarte (sobota 02.03 br.).

Dzień 30.04 (wtorek) będzie odpracowany w dniu 11.05 2019. Zaplanowana wówczas Majówka Patriotyczna została zamieniona na zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcji obowiązującym w każdy wtorek.

W związku z powyższym w dniach 29.04, 30.04, 02.05 nasza szkoła nie prowadzi żadnych zajęć.

Zajęcia w Przedszkolu 186 Mieszkańcy Łąki odbywają się bez zmian.