Apel podsumowujący I semestr 2015/2016

« powrót

W przeddzień ferii zimowych zgromadziliśmy się w auli szkolnej na apelach kl. I-III i IV-VI podsumowujących pracę w I semestrze. Pan dyrektor Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski zaprezentował wyniki dydaktyczno-wychowawcze uzyskane przez poszczególne klasy w I półroczu. Uczniów z najlepszymi osiągnięciami nagrodzono oklaskami, zwycięzcom konkursów zostały wręczone dyplomy.


Organizacja apelu: Wicedyrektor Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski